အေၾကာင္း

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ စိတ္ခံစားမႈသည္ သူ၏ ဘာသာ သူ၏ အမ်ဳိးသားေရးမ်ားႏွင့္ ဘာမွ မဆိုင္းေၾကာင္း သတိျပဳပါ..။

ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ေယာက္၊ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေၾကာင့္ ဒီ Website ကိုလုပ္ခဲ့တာပါ…

ဒီ Website ျဖစ္တည္လာပံုမွာလည္း

http://messengerforbuddhist.blogspot.com/

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ေဆာ္ကားမႈမ်ားကို သီးမခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၀ါဒျဖန္ျခင္းမဟုတ္ပါ…၀င္ၾကည့္ေပးတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..

 

အမ်ိဳးကိုခ်စ္တယ္
ဘာသာကိုခ်စ္တယ္
သာသနာကိုခ်စ္တယ္

အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာကို ထိခိုက္ေအာင္
ပံုရိပ္မည္းက်န္ခဲ႔ေအာင္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိႈက္၍ျဖစ္ေစ ေစာ္ကားေသာလုပ္ရပ္အား ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္သည္ ။

 

မ်ဳိးျမန္မာ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s